STANOWISKO - OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ZBIÓRKI NA ROZWÓJ BESTPLAYER'A

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wzięli udział w performance artystycznym "Zrzutka na BESTplayer'a zwieńczona nowożytnym ukrzyżowaniem Pana Jezusa"

Jeśli ktoś poniósł szkodę w/w dziele lub czuje, że jego rola nie zostałą należycie doceniona, to prosimy o kontakt: biuro@luks.wiera.org .

BESTplayer to Odtwarzacz - Player plików multimedialnych działający w Systemie Operacyjnym WINDOWS 7, 8, 10, 11.
BESTplayer nie posiada własnych dekoderów dekodujących pliki multimedialne a wykorzystuje do tego zainstalowane w Systemie dekodery tzw. Kodeki lub Filtry DirectShow.

W przypadku problemów z odtwarzaniem jakichkolwiek materiałów Audio/Video w większości przypadków rozwiązaniem problemu są te zestawy kodeków:

BESTplayer jest bezpłatny dla użytku osobistego, prywatnego, domowego.


Odinstalowanie BESTplayer'a

BESTplayer'a chociaż nie instaluje się w Systemie, to jednak skasowanie go nie wystarcza, aby usunąć go całkowicie z systemu. BESTplayer pozostawia pozostałości po sobie w Rejestrze Sytemowym w lokalizacjach: oraz w katalogu: Można śmiało usunąć wskazany Folder oraz wpisy w Rejestrze Systemowym. Zmiana w Rejestrze jest możliwa poprzez systemowy program (regedit.exe).
Przed usunięciem najlepiej usunąć skojarzenia BESTplayer'a z typami plików w oknie Opcje / Skojarzenia w programie BESTplayer.

Ostrzeżenie o prywatności

W celu realizacji funkcji wyświetlenia Informacji o Filmie - jeśli włączona jest zakładka Info w Przyborniku, BESTplayer automatycznie oblicza skrót - hash pliku i przesyła go podczas wywoływania tej funkcji, połączeniem nieszyfrowanym HTTP metodą GET. Może to budzić wątpliwości dotyczące prywatności, ponieważ ów skrót-hash może umożliwiać (w zawodny sposób) określenie tytułu popularnej produkcji filmowej. Ta funkcja BESTplayer'a powstawała w czasach, gdy nie było takiego (albo żadnego) nacisku na ochronę prywatności jak bywa aktualnie. Dla użytkowników mogło być to także korzystne iż te informacje wyciekały. Jednak w dzisiejszych czasach, aby się przed tym ustrzeć należy w Opcjach na zakładce Wygląd ustawić zaznaczone pole "Zapamiętaj widoczność i wybór zakładki Przybornika" i nie otwierać zakładki Info w Przyborniku. BESTplayer nie powinien automatycznie wywoływać funkcji wyświetlania informacji o Filmie jeśli ta zakładka nie jest otwarta.

Ponadto BESTplayer gdy uruchamiany, nie częściej niż raz dzienie przesyła zapytanie do serwera z zapytaniem o nową wersję. Przesyłane są dane w zakresie:

- przykładowy Request: "GET /?version=2.131&tester=0&autocheck=1&updated=0&winver=6.2&rnd=179617264 HTTP/1.1"


BESTplayer został wykonany z wykorzystaniem środowiska programistycznego Delphi (Borland, CodeGear, Embarcadero).


Pobierz LUKS - dawniej "BESTplayer" 2.131

Śladami...

Poprzednie wersje i inne...


Pierwotnie program komputerowy został wydany pod nazwą "BESTplayer"

E-Mail: biuro@luks.wiera.org